Oppilaskunta

Koulussamme on toiminut oppilaskunta vuodesta 2011 lähtien.
Oppilaskuntaan kuuluu 6 jäsentä, yksi 2-5 luokka-asteelta ja kaksi kuudesluokkalaista.
Vastuuopettaja: Pauliina Kallunen

Toiminta-ajatus:

- oppilailla mahdollisuus vaikuttaa/ ideoida asioita ja kertoa niistä oppilaskunnalle
- oppilaat voivat tehdä oppilaskunnan suunnittelemia asioita 

- oppilaskunta toteuttaa hyvät ideat tai toimittavat ajatukset opettajille tai rehtorille
- oppilaskunta ideoi toimintaa oppilaille

- opettajat/rehtori toteuttavat oppilaskunnan hyviä ideoita
- opettajat/ rehtorit voivat antaa tehtäviä ideoitavaksi tai toeteutettavaski oppilaskunnalle.